generic viagra from india
  
GIỚI THIỆU

S?N PH?M C?A M?I CÔNG TRÌNH

"Products for construction works"

Kính g?i: Quý khách hàng.

         CÔNG TY C? PH?N CÔNG NGHI?P THÉP SAMCHAI “ SAMCHAI STEEL INDUSTRIES JOINT Nha MaySTOCK COMPANY”. Xin g?i d?n quý Công ty l?i chúc t?t d?p nh?t.
         Công ty C? PH?N CÔNG NGHI?P THÉP SAMCHAI là Công ty 100% v?n c?a nu?c ngoài chuyên s?n xu?t các s?n ph?m s?t thép ch?t lu?ng cao. Chúng tôi t? hào là thành viên c?a t?p doàn SamChai steel Industries Thailand, công ty s?n xu?t lu?i thép hàn hàng d?u c?a Thái Lan du?c thành l?p vào nam 1978, chúng tôi kh?ng d?nh ch?t lu?ng s?n ph?m lu?i thép hàn SamChai.

TIN TỨC - SỰ KIỆN Xem thêm >>
Công ty C? Ph?n Công Nghi?p Thép Samchai
Tr? s?: Ðu?ng s? 1 - KCN Thái Hòa - Ð?c Hòa - Long An
VPÐD: 152 Nguy?n S? Sách, Phu?ng 15, Qu?n Tân Bình, TP.HCM
Hotline: Mr Vu - 0984 67 67 35 - 098 678 1122 - 091 620 1122
Website: http://www.luoithephan.com     -     Email:
salessamchai@gmail.com